دانشکده ها

دانشکده اقتصاد و مدیریت

علی شاه حسنی  

 پیشینه‌­ی تحصیلی:

 • ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران   ۱۳۸۷-۱۳۹۰
 • لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران   ۱۳۸۱- ۱۳۸۶

فعاليت­هاي علمي و اجرایی:

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص) از پاییز بهار ۱۳۹۱؛
 • آمر برنامه ریزی و ارتقای کیفیت دانشگاه از ۱۳۹۰ تا کنون،
 • ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص) از ماه سنبله ۱۳۹۴ تاکنون،
 • تدریس مضامین مختلف مدیریتی در سطوح ماستری و لیسانس در دانشگاه‌های خاتم النبیین، کاتب، جامعه المصطفی، و غرجستان؛

آثار علمی

الف) پایان نامه‌های دوره ماستری:

 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/ پایان نامه دوره ماستری مدیریت با راهنمایی دکتر عبدالحمید شمس؛
 • نقد و بررسی دیدگاه اقبال لاهوری درباره وحی و تجربه دینی/ پایان نامه دوره ماستری کلام اسلام با راهنمایی دکتر هادی صادقی

 ب) مقالات علمي چاپ شده

 • عوامل موثر بر توسعه یادگیری گروهی/ مجله معرفت شماره ۱۳۶؛
 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/اسلام و پژوهشهای مدیریتی؛
 • تأثیر فنآوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی/ فصلنامه تخصصی پویش۱؛
 • موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان/ فصلنامه تخصصی پویش۲؛
 • پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه‌های مبارزه با آن/ فصلنامه تخصصی پویش ۹و ۱۰٫

ج) مشاوره و راهنمایی

 • مشاوره بیش از ۱۰ عنوان پایان نامه دوره ماستری مدیریت؛
 • راهنمایی بیش از ۳۰ عنوان مونوگراف دوره لیسانس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.

۲- هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

الف-  خلاصه شناسه اعضای شورای علمی دایمی دانشکده اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

۱-  علی شاه حسنی: ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران   ۱۳۸۷-۱۳۹۰ ،  لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران   ۱۳۸۱- ۱۳۸۶

۲-  رضا حسین زاده: ماستری ریاضیات از دانشگاه پنجاب – هندوستان   ۱۳۸۷-۱۳۸۹ ، لیسانس ریاضیات کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد-ایران ۱۳۷۸- ۱۳۸۲ ، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد معراج مشهد-ایران ۱۳۷۲- ۱۳۷۶

۳-  محمد رحمانی: ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

۴-  فاطمه ابراهیمی: ماستر علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸ –عنوان پایان نامه “توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای”-  لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

۱- رضا حسین زاده  

موقف اداری: آمر دپارتمنت ریاضی

پیشینه­‌ی تحصیلی:

 • ماستری ریاضیات از دانشگاه پنجاب – هندوستان   ۱۳۸۷-۱۳۸۹
 • لیسانس ریاضیات کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد-ایران ۱۳۷۸- ۱۳۸۲
 • دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد معراج مشهد-ایران ۱۳۷۲- ۱۳۷۶

فعاليت­هاي علمي و اجرایی:

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت از پاییز سال

۱۳۸۹ تا کنون.

 • معلم مدارس خود گردان در مشهد – ایران  ۱۳۷۸ – ۱۳۸۲
 • همکاری با بخش فرهنگی سفارت فرانسه برای ارتقا سطح علمی معلمین ۱۳۸۳- ۱۳۸۴
 • استاد و آمر دیپارتمنت ریاضیات دانشگاه بامیان ۱۳۸۳- ۱۳۸۴
 • آمر دیپارتمنت ریاضیات مرکز ساینس و تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف از ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸
 • مسول کمیته مالی اتحادیه دانشگاهیان افغانستان مشهد ۱۳۸۱ – ۱۳۸۲

مقالات پژوهشي و علمي چاپ شده

 • آموزش و کار چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف  ۱۳۸۵
 • قابیلیت های تقسیم بر اعداد چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۶
 • تکنیک های جدید ضرب و تقسیم پولینیومها چاپ در مجله علمی و آموزشی عرفان وزارت معارف ۱۳۸۶

جزوه های درسی

 • ریاضیات مقدماتی اقتصاد و مدیریت
 • احصاییه ۱ اقتصاد و مدیریت

 

۲- محمد رحمانی  

موقف اداری: آمر دپارتمنت اقتصاد

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

ماستر و لیسانس اقتصاد از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

محورهای سوابق کاری و آثار علمی:

الف)تحقیق وپژوهش:

 • تجارت محور اقتصاد غزنویان
 • تاملی برتحلیل اقتصادی پدیده اسراف
 • افغانستان و فرصتهای اقتصادی منطقه
 • توسعه اقتصادی با تاکید بر افغانستان
 • عدالت اقتصادی
 • بررسی مبانی وشاخصهای تجارت خارجی دانایی محور
 • الگوی توسعه وپیشرفت اقتصادی افغانستان
 • رسانه والگوی مصرف
 • بررسی معیارهای اسراف والگوی مصرف
 • بررسی نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی
 • بررسی شاخصهای حکومتداری خوب در افغانستان

ب) انجام پروژه های تحقیقاتی:

 • طرح کارکرد های اقتصادی وقف
 • شاخص تکریم مشتری
 • تدوین شاخص های تجارت خارجی اسلامی
 • بررسی قانون بانکداری اسلامی در افغانستان

ج) مسئولیت اجرایی در سمت های اداری ذیل:

 • ریاست دانشکده اقتصاد ومدیریت (غزنی)
 • آمر دیپارتمنت اقتصاد
 • عضوشورای پژوهش
 • دبیر ویژه  فصلنامه علمی وتخصصی پویش, ویژه اقتصاد ومدیریت

د) سابقه تدریس

درطول پنج سال تقریبا تمامی مضامین اقتصادی را بیش از چند دوره تدریس داشته وبر علاه به عنوان استاد مشاورچندین پایان نامه درمقطع ماستری را مشاوره ارائه داده وتعداد زیاد از منو گرافهای دوره لیسانس را راهنمای وارزیابی علمی نموده است.

 

۳- فاطمه ابراهیمی   

موقف اداری: ریاست سابق دانشکده اقتصاد و مدیریت

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

ماستر علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸ –عنوان پایان نامه “توسعه اقتصادی و همکاری های منطقه ای”-  لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۸۶

آثار علمی؛

 • نظریه بازی ها در اقتصاد
 • اقتصاد کینزی و اهمیت دولت در آن
 • افسانه های توسعه
 • اقتصاد و انتخابات
 • جهانی شدن یا منطقه گرایی

 

۳- معرفی مختصر دانشکده اقتصاد و مدیریت

دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سومین دانشکده در مجموعه است كه باهدف آموزش علوم اقتصاد و مدیریت در سال ۱۳۸۹ شمسی تاسیس شد. این دانشکده هم اکنون دارای پنج نفر عضو هیئت علمی در کابل و چهار نفر استاد عضو هیئت علمی در شعبه غزنی بوده و دارای۲۴۹  نفر دانشجو در مقطع لیسانس در مرکز و به همین پیمانه در شعبه غزنی می‌باشد. تعداد ۳۰ فیصد از دانشجویان دانشکده را طبقه اناث تشکیل می‌دهند. این دانشکده تا کنون چهار دوره فارغ التحصیل در رشته اقتصاد و یک دوره فارغ التحصیل در رشته مدیریت تجارت به جامعه تحویل داده است.  دانشکده دارای چشم انداز روشن برای توسعه و انکشاف در آینده می‌باشد که عبارت است از «دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص)، در آغاز صده پانزدهم هجری شمسی(۱۴۰۰هـ.ش)، دانشکده ای است ممتاز در میان کل دانشکده‌های دانشگاه و در مجموعه دانشکده‌های هم‌رشته در سطح تحصیلات عالی افغانستان با شاخصه‌های آموزش با کیفیت‌تر، فعالیت‌های علمی تحقیقی متمایزتر، و فارغ التحصیلان با دانش و مهارت متمایز در زمینه‌های اقتصادی و مدیریتی».

مأموریت دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه خاتم النبیین(ص) جذب و آموزش دانشجویان نخبه و علاقمند به تحصیل در رشته‌های مدیریت و اقتصاد، تربیت نیروهای كیفی برای مدیریت اقتصادی و اجرائی كشور و نیز انجام پروژه ‌های پژوهشی و كاربردی است.

دانشکده برای تحقق چشم انداز پیش گفته و انجام مأموریت مذکور، ارزشهایی چون: یادگیری و نوآوری، کار تیمی، اخلاق، رهبری، خدمت به مشتری، تنوع‌گرایی، حرفه‌ای گرایی، مشارکت استراتژیک با ذینفعان را سرلوحه رفتار و عملکرد خود می داند. این دانشکده هم اکنون در حال تدوین پلان استراتژیک پنج ساله خود در این راستا می باشد.

دیپارتمنت اقتصاد

دیپارتمنت اقتصادی یکی ازدیپارتمنت های دانشکده اقتصاد ومدیریت است, که محمد جان رحمانی مسئولیت آن را بعنوان آمردیپارتمنت برعهده دارد. دیپارتمنت اقتصاد اهداف ذیل را به حیث فلسفه وجودی واهداف اساسی واصلی خود تعقیب ودنبال می کند:

 • هدایت وانجام تحقیقات وپژوهشهای اقتصادی به سمت توسعه وپیشرفتهای اقتصادی افغانستان
 • آماده کردن وتربیت نمودن محصلین وکارشناسان اقتصادی دربخشهای علوم اقتصادی وبرنامه ریزی کشور
 • تربیت کادر تخصصی مورد نیاز نهادها و سازمان‌های اجرایی در مسائل اقتصادی
 • پیشبرد مرزهای دانش اقتصاد در زمینه‌های نظری و کاربردی ازطریق بازبینی وبروز رسانی سرفصلهای درسی وتطبیق کروکلم های درسی

دانشکده انجنیری

چشم انداز دانشکده انجنیری:
دانشکده انجنیری قصد داردباتربیت نیروی متعهد و متخصص عرصه انجنیری متناسب به معیارهای جهانی ونیازهای محیطی به سوی اعماروآبادانی جامعه گام بردارد ودر توسعه علمی کشورپیشتاز باشد.

بیانیه مأموریت دانشکده انجنیری:

تربیت نیروی متعهد و متخصص در عرصه انجنیری متناسب به معیارهای جهانی و نیازهای محیطی به منظور کمک به اعمار و آبادانی جامعه و توسعه علمی کشور!
۱- ریاست دانشکده انجنیری

محمدعیسی نوید

رتبه علمی: پوهنیار

تحصیلات: 

فعالیت ها:

۲- هیأت علمی دانشکده انجنیری

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده انجنیری عبارتند از: 

۱- نعمت الله للندری: محصل دوره ماستری و لیسانس در رشته ساختمان های صنعتی و مدنی از پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۰

۲- رضا جلیلی: ماستر و لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از کشور روسیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۲

۳- محمدمهدی جاوید: دکتری در رشته مهندسی در روسیه در سال ۱۳۹۵ و ماستر مهندسی از روسیه

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از:  

۱- رضا جلیلی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده انجنیری

ماستر و لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از کشور روسیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۲

۴)  محمدمهدی جاوید  

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده انجنیری

دکتری در رشته مهندسی در روسیه در سال ۱۳۹۵ و ماستر مهندسی از روسیه

آثار علمی:

روش های مختلف کاربرد سلب از نظر کمیت و کیفیت
پیشگیری از تخریب ساختمان ها در برابر زلزله
مطالعه سلب از نظر اقتصادی
استفاده درست از محیط زیست

دانشکده تکنالوژی طبی

ماموریت دانشکده تکنالوژی طبی:

تربیت نیروی متعهد و متخصص، ارائه خدمات لابراتواری متناسب با نیازهای ملی و استندردهای جهانی، توسعه پژوهشهای علوم تکنالوژی طبی در سطح کشور.

 

چشم انداز دانشکده تکنالوژی طبی:

دانشکده تکنالوژی طبی در نظر دارد با تربیت نیروی متعهد و متخصص در آموزش علوم تکنالوژی طبی، ارائه خدمات معیاری لابراتواری و انجام تحقیقات علمی با توجه به اولویتهای جامعه پیشتاز باشد.

 

۱-  رییس دانشکده

گلاله نورزهی 

موقف اداری: سرپرست دانشکده تکنالوژی طبی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته اناتومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲-  هیئت علمی:

از افتخارات دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) داشتن اساتید هیئت علمی با درجه علمی حداقل ماستری و P.H.D در رشته های بیوشیمی بالینی، هماتولوژی و بانک خون، پارازیتولوژی، کیمیای عضوی و فیزیولوژی طبی می باشد و تدریس در هر مضمون توسط متخصص همان رشته انجام می شود. اعضای هیئت علمی شامل:

 • دکتر سید یوسف موسوی : P.h.D فیزیولوژی  پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • گلاله نورزهی: ماستر اناتومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سید حسین موسوی: دانشجوی P.h.D پارازیتولوژی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • میثم سجادی : ماستری بیوشیمی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • مومنه محمدی : ماستری هماتولوژی و بانک خون از دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • خان محمد توسلی :  ماستری کیمیای عضوی از دانشگاه بین المللی امام خمینی، ایران

 

۳-   معرفی رشته تکنالوژی طبی (Medical Laboratory Sciences)

علوم آزمایشگاهی شاخه‌ای از علوم طبی است که در ارتباط با آنالیز لابراتواری خون، مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ صحت فرد فعّالیّت ‌می‌کند.

تاریخچه:
این رشته که به نام مدیکال‌تکنالوژی در دانشگاه‌های جهان آموزش داده می‌شد در سال ۱۹۷۶ نام آن به Medical Laboratory Sciences (MLS) تغییر داده شد و در حال حاضر این رشته به این نام شناخته می‌شود .  مدت تحصیل در این رشته ۴ سال می‌باشد و مدرک لیسانس تکنالوژی طبی یا علوم لابراتواری به دانشجو تعلق می‌گیرد. دانشگاه خاتم النبیین (ص) اولین دانشگاهی است که این رشته را در مقطع لیسانس راه‌اندازی نموده است. هم اکنون تعداد افرادیکه که دارای مدرک لیسانس تکنالوژی طبی می باشند در کابل و افغانستان بسیار اندک و انگشت شمارند. کسانی که از این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند به صورت مسلکی علوم لابراتوار را فرا می‌گیرند و باید قادر باشند تمام آزمایشات روتین لابراتوارهای تشخیص طبی را با کمترین خطا انجام دهند.

۴-  معرفی دانشکده تکنالوژی طبی

این رشته در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه خاتم النبیین(ص) راه اندازی شد. دانشکده تکنالوژی طبی تلاش دارد هر سال بر ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان در دروس تئوری و عملی بیفزاید و در این راستا هم در زمینه جذب هیئت علمی متخصص و هم تهیه تجهیزات مورد نیاز پیشرفت های زیادی داشته است که در ذیل نامبرد شده است:

تجهیزات:

دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) مجهزترین لابراتوارهای آموزشی در سطح افغانستان را دارا می باشد. لابراتوارهای فعال در این دانشکده عبارتنداز:

 • لابراتوار کیمیا
 • لابراتوار بیولوژی
 • لابراتوار بیوشیمی و هورمون شناسی
 • لابراتوار هماتولوژی و ایمونولوژی
 • لابراتوار باکتریولوژی
 • لابراتوار پارازیتولوژی
 • لابراتوار هیستولوژی
 • لابراتوار پاتولوژی

دانشکده طب دندان

ماموریت دانشکده طب دندان:

تربیت نیروی متعهد و متخصص در زمینه صحت دهان و دندان، بستر سازی جهت پژوهش های علمی و ارائه خدمات صحی متناسب با استندردهای جهانی به منظور کمک به سلامت دهان و دندان افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

چشم انداز دانشکده طب دندان:

دانشکده طب دندان برآن است تا در تولید علم و دانش، ارتقاء صحت دهان و دندان و ارائه خدمات صحی معیاری با تربیت نیروی متعهد و متخصص در سطح کشور پیشگام باشد.

 

معرفی مختصر پوهنحی طب ستوماتولوژی پوهنتون خاتم النبیین(ص)

در کشور عزیز ما افغانستان آن عده از هموطنان ما که در مناطق روستایی و دور دست زندگی می‌کنند از خدمات صحی مناسب، از جمله در  بخش دندان به‌صورت علمی و مسلکی آن برخورداد نیستند و تا کنون به‌صورت تجربه‌ای و توسط افراد غیر مسلکی مورد مداوا قرار می‌گیرندکه عملیه‌های انجام شده توسط این افراد غیر مسلکی در بخش دندان سبب ضرر به صحت مردم شده و از جانب دیگر باعث  انتقال امراض ویروسی و انتانی در بین مردم می‌شود.

از طرف دیگر در شهرهای کشور عزیز ما تعدادی از تکنیسین‌ها و پروتیزین‌ها بعد از دو سال دوره‌ی تحصیلی به خدمات صحی در بخش دندان می‌پردازند که از دانش و تجارب کافی برخوردار نیستند تا خدمات استندرد و معیاری را به‌هموطنان ما انجام دهند.

خدمات صحی در بخش دندان چه در شهرها و چه درمناطق  روستایی و درو افتاده نه چندان کارآمد بوده بلکه باعث انتفال امراض ویروسی و انتانی به مردم می‌شود.

با توجه به اینکه در بخش دندان تا به حال صرف یک پوهنحی در چوکات پوهنتون طبی کابل در سطح کل کشور در آموزش دوکتوران جوان در حال فعالیت  بوده که فارغین این پوهنحی برای انجام خدمات صحی در بخش دندان را در کشور عزیز ما کافی نیست، لذا پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص) لازم دانسته تا پوهنحی را تحت عنوان دانشکده دندان (ستوماتولوژی) در چوکات پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص) ایجاد کنند تا به آموزش کدرهای متعهد و متخصص در این بخش پرداخته  و در تربیه این کدر در کشور پیشگام باشد. این کدروظیفه دارد تا در آینده‌ی نزدیک  به خدمات صحی  معیاری و استندرد در بخش دندان بپردازند و تمام هموطنان ما که در شهرها و در مناطق دوردست  زندگی می‌کنند از خدمات معیاری در بخش دندان برخوردار شده و از تعداد شیوع امراض انتانی و ویروسی و دیگر صدمات صحی را  که توسط افراد غیر مسلکی متقبل می‌شوند کاهدش دهند.

این پوهنحی را پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص) عملاً در سال ۱۳۹۵ با جواز رسمی نمبر  ۱۸۱/۱۸۲   و مکتوب  وزارت محترم تحصیلات عالی کشور ایجاد کرده است.

 

دورنمای پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص)

۱: تربیه دوکتوران جوان در بخش ستوماتولوژی

۲: تربیه دوکتوران متعهد و متخصص در بخش ستوماتولوژی

۳: ارتقای تحصیلی آن عده از افراد که تحصیلات دوساله در این بخش دارند را  به صفت DMD(Dental Master Degree)یا ستو ماتولوگ

۴: تربیه جوانان که در مناطق دوردست کشور زندگی می‌کنند به صفت داکتر که در آینده جایگزین افراد غیر مسلکی که به‌صورت تجربوی در این بخش کار می‌کنند. ( برای این افراد لیلیه و خدمات آن فراهم است).

معرفی محتوا:

مطابق نظام‌نامه‌ی آموزشی این پوهنتون مدت تحصیل دراین دوره، حداقل شش سال و حداکثر هشت سال می‌باشد و هر محصل می‌تواند در هر سمستر حداقل ۱۴ کریدیت و حداکثر ۲۱ کریدیت را انتخاب نماید و این دوره تحصیلی شامل سه مرحله می‌باشد.

 1. پاراکلینیک (Basic) – ۲ سال
 2. کلینیک — ۳ سال
 3. استاژ — ۱ سال

۱  پاراکلینیک (Basic): مدت زمان این مرحله ۲ سال است در این مرحله محصلان دروس اساسی (Basic) و مرحله اول دروس عمومی و اختصاصی را می‌گذرانند.

 1. کلینیک: شامل دو بخش است.

الف- آموزش محصلان بر بالین مریضان در شفاخانه‌ها

ب- گذراندن دروس تئوری در پوهنحی

۳٫استاژ: هدف از این مرحله پرورش مهارت و تقویت قدرت تصمیم‌گیری و افزایش اتکاء به نفس و همچنین برخورد مستقیم محصل با مسائل تشخیصی، تداوی و واگذار کردن این مسئولیت به عهده او می‌باشد و زمان مطلوب این دوره یک سال است.

 

 

 

منوگراف (Thesis)

آشکار نمودن توانایی‌های فردی و علمی محصلان و آموزش دادن در جهت کسب مهارت‌های علمی و تحقیقاتی در آینده.

منوگراف در این بخش، ۶ کریدیت است و هر محصل باید حداقل یک سال قبل از اتمام دوره‌ی تحصیلی خود موضوع آن را تحت نظر استاد راهنما مشخص نموده و قبل از فراغت، آن را دفاع نماید.

ویژگی‌های پوهنحی طب ستوماتولوژی  پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص)

 1. اساتید مجرب و توانا (ماستر و دکترا)؛
 2. تجهیزات خدماتی و آموزشی مجهز دندان در چوکات شفاخانه‌ی کادری پوهنتون پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص): پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص) از معدود پوهنتون‌های خصوصی کشور است که شفاخانه‌ی کادری مجهز دارد.
 3. تخقیق ویژه برای دانشجویان نخبه
 4. فراهم نمودن تسهیلات برای ادامه‌ی تحصیل محصلان در خارج از کشور (در دوره‌ی استاژ و تخصص)
 5. فیس مناسب: در توان پرداخت اکثر افراد جامعه

الف- مالیات ندارد؛

ب- در کل دوره ثابت است؛

حیطه‌ی کاری (توانمندی افراد بعد از فراغت دوره‌ی ۶ ساله)

الف- به‌عنوان داکتر معالج در بخش‌های مختلف که دوره‌ی آن را گذرانده اند، مانند داخله‌ی دندان، اورتوپیدی دندان، اطفال دندان، اورتودنسی وجراحی دندان که دوره‌های کار عملی این بخش‌ را می‌گذرانند؛

ب- به‌عنوان رئیس، مدیر و …………………… در شفاخانه‌ها و مراکز صحی؛

ج- توانمندی در Research و تحقیق موضوعات صحی در بخش دندان؛

د- کارشناس و مشاور در موضوعات صحی در بخش دندان؛

۷: داشتن یک وارد مجهز دندان در چوکات  شفاخانه کادری پوهنتون خاتم‌النبیین‌(ص) و آموزشی معیاری و مجهز

۸: فضای آموزشی مناسب

دانشکده طب معالجوی

ماموریت دانشکده طب معالجوی:

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، بستر سازی جهت انجام پژوهشهای کاربردی و اساسی، ارائه خدمات صحی متناسب با استندردهای جهانی به منظور کمک به سلامت افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

 

چشم انداز دانشکده طب معالجوی:

دانشکده طب معالجوی قصد دارد در ارتقاء صحت جامعه با تربیت نیروهای کارآمد، ارائه خدمات صحی معیاری و پژوهش های کاربردی در منطقه پیشتاز باشد.

 

۱- ریاست دانشکده طب معالجوی

علی احمد مکارم

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده طب

تحصیلات: ماستری در رشته طب از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

 

فعالیت ها:

 

۲- هیأت علمی دانشکده طب معالجوی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده طب معالجوی عبارتند از: 

۱-  علی احمد مکارم: ماستری در رشته طب از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۸۸

۲-  سید یوسف موسوی: دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

۳-  نعمت الله رضایی: تخصص و لیسانس از دانشگاه کابل

۴-  محمد جعفری:  ماستر و لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم طبی یزد و قم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

۵-  مومنه محمدی:  ماستر در رشته هماتولوژی و بانک خون در دانشگاه تربیت مردس در سال ۱۳۹۱ و لیسانس در رشته بیولوژی حیوانی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زابل

۶-  جعفرعلی مرادی:  ماستر در رشته طب از دانشگاه طبی یزد در سال ۱۳۹۱

۷-  موسی بشیر:  ماستر در رشته آموزش بهداشت از دانشگاه طبی تهران در سال ۱۳۸۸

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده طب معالجوی عبارتند از: 

۱-  سید یوسف موسوی  

موقف اداری: سرپرست معاونت علمی تدریسی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

آثار علمی

 

 

۲-  نعمت الله رضایی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت داخله

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

تخصص و لیسانس از دانشگاه کابل

آثار علمی:

فعالیت­ها و تجربیات کاری:

 

 

۳-  محمد جعفری

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر و لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم طبی یزد و قم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

آثار علمی

 • بررسی اثرات سروصدا در بین کارگران
 • بررسی سایتوتوکسی نانوذره ای

 

۴-  مومنه محمدی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت هماتولوژی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته هماتولوژی و بانک خون در دانشگاه تربیت مردس در سال ۱۳۹۱ و لیسانس در رشته بیولوژی حیوانی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زابل

آثار علمی:

 

۵-  جعفرعلی مرادی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت آناتومی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته طب از دانشگاه طبی یزد در سال ۱۳۹۱

آثار علمی:

 

۶-  موسی بشیر  

موقف اداری: آمر دیپارتمنت صحت عامه

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته آموزش بهداشت از دانشگاه طبی تهران در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

دانشکده علوم اجتماعی

ماموریت دانشکده علوم اجتماعی:

کمک به ارتقای سطح علمی از طریق فراهم سازی فضا و امکانات آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم قرآنی

 

چشم انداز دانشکده علوم اجتماعی:

کسب جایگاه ممتاز در سطح ملی در تربیت نیروهای انسانی متعهد و تولید علم در حوزه علوم قرآنی

 

۱- ریاست دانشکده علوم اجتماعی

سید محمدداود علوی

موقف اداری: سرپرست دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

تحصیلات:  محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان– عنوان تزس “حقیقت علم از نظر هرسرل و ملاصدرا”- ماستر  فلسفه و کلام اسلامی

آثار علمی:

 

مقالات:

 • چیستی علم از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و فخر رازی؛ ۱۳۸۸
 • اصول تقریب بین مذاهب؛ ۱۳۸۶
 • شیوه برخورد پیامبر با مخالفان؛ ۱۳۸۶
 • وحی و تجربه دینی؛ ۱۳۸۴

 

۲- هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم اجتماعی عبارتند از: 

 ۱- سید محمدداود علوی: محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان– عنوان تزس “حقیقت علم از نظر هرسرل و ملاصدرا”- ماستر  فلسفه و کلام اسلامی

۲- رمضانعلی رحیمی: محصل دوره دکتری و ماستر فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۸

۳- علیرضا اخلاقی: محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۱- ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه – عنوان تزس “زمان در اندیشه آگوستین” – لیسانس از دانشگاه مفید در رشته فلسفه

۴- محمدعلی اخلاقی: ماستر در رشته جامعه شناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۱ و لیسانس معارف اسلامی در سال ۱۳۷۵

۵- سید امین الله رزمجو: ماستر و لیسانس فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقر العلوم و فردوسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹

۶- غلامرضا جاویدی: محصل دوره دکتری تاریخ تطبیقی در دانشگاه دوکوز ترکیه از سال ۱۳۹۱، ماستر تاریخ اسلام از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱-  رمضانعلی رحیمی   رحیمی

موقف اداری:  آمر گروه عمومی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری و ماستر فلسفه از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

 • مبانی مشروعیت در دولت آینده؛ ۱۳۸۱
 • مبانی نظری قانون اساسی در اسلام و غرب؛ ۱۳۸۲
 • بررسی و نقد خاستگاه حقوق در نظریه قرارداد اجتماعی؛ ۱۳۸۷
 • انسان و حق تعیین سرنوشت؛ ۱۳۸۶

 

 ۲-  علیرضا اخلاقی   اخلاقی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۱- ماستری از دانشگاه تهران در رشته فلسفه – عنوان تزس “زمان در اندیشه آگوستین” – لیسانس از دانشگاه مفید در رشته فلسفه

آثار علمی:

 • فساد اجتماعی
 • هرمنوتیک از دیدگاه ریکور
 • فلسفه چیست؟

ترجمه ها:

 • فلسفه اخلاق؛ هری جی. گنسلر
 • روش اجتهادی؛ علامه فضل الله
 • سیره پیشوایان؛ علامه فضل الله
 • اسلام و ملی گرایی؛ آصفی

مدیریت: ریس سابق دانشکده علوم اجتمای و امریت تحقیقات علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)

 

۳-   محمدعلی اخلاقی

رتبه علمی:  پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

ماستر در رشته جامعه شناسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال ۱۳۸۱ و لیسانس معارف اسلامی در سال ۱۳۷۵

آثار علمی:

 • کتاب «بررسی شکل گیری سازمان روحانیت شیعه»؛ ۱۳۸۳
 • همکاری در تألیف کتاب «فرايند شكل گيري قانون اساسي»؛ ۱۳۸۴
 • بررسی وضعیت معلولین در خانواده و اجتماع
 • افغانستان و جهاني شدن
 • نقش نیروهای فکری در افغانستان
 • نظام سياسي آينده

 

تجارب و فعالیت ها:

 • وکیل منتخب مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه
 • آمر دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل؛ ۱۳۸۹-۱۳۸۵

 

 ۴-  سید امین الله رزمجو    رزمجو

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

ماستر و لیسانس فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه باقر العلوم و فردوسی در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹

آثار علمی:

تجارب و فعالیت ها:

 • آمریت سابق گروه عمومی

 

javidi

۵-  غلامرضا جاویدی

رتبه علمی:  پوهنیار  و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی

محصل دوره دکتری تاریخ تطبیقی در دانشگاه دوکوز ترکیه از سال ۱۳۹۱، ماستر تاریخ اسلام از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹

آثار علمی:

 • پیشینه ورود کوچی ها به مناطق مرکزی افغانستان؛ ۱۳۸۷
 • نگاهی به جغرافیای تاریخی بامیان؛ منتشر شده در همایش بامیان شناسی ۱۳۹۱
 • قتل عام ارامنه؛ واقعیت یا دروغ؛ ۱۳۸۵
 • Emanullah Han’ın Dönemi ve Modernleşme؛ ۲۰۱۴
 • Hint Yarımadasına İslam’ın Girişi Ve Yayılması؛ ۲۰۱۵

دانشکده علوم سیاسی

ریاست دانشکده علوم سیاسی

رمضان علی فصاحت  download

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

تحصیلات: ماستر  و لیسانس در رشته علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی: 

 

فعالیت­ها و تجربیات کاری

 • آمر امور و برنامه های فرهنگی دانشگاه
 • سردبیر و مدیر مسئولی نشرات فرهنگی

 

۲- هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱- سید عبدالقیوم سجادی: دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته روابط بین الملل در سال ۱۳۸۴ – عنوا

دانشکده‌ فقه وحقوق

چشم انداز (Vision)
تبدیل شدن دانشکده به مرکز معتبر آموزش و تولید دانش حقوقی و کسب جایگاه برتر در میان مراکز مشابه در سطح کشور.

بیانیه مأموریت (Mission)
تلاش و برنامه ریزی برای بیشترین سهم در تولید و ترویج دانش حقوق و ارزش­های حقوقی در کشور.
تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در عرصه­های مختلف حقوق.
برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از برترین امکانات علمی و پژوهشی.

۱- ریاست دانشکده فقه و حقوق
سید عبداللطیف سجادی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

تحصیلات: فارغ التحصیل خارج فقه و اصول و محصل دوره دکتری فقه و حقوق قضائی

آثار علمی:

الف- کتب

ویژگی های حکومت جهانی اسلام، بوستان کتاب، ۱۳۸۳، قم
اخوت اسلامی و برادری در اسلام، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۷، تهران
نکاح موقت در قرآن و سنت؛
ب- مقالات

رابطه علم قاضی با بینه در فرض تعارض؛ ۱۳۹۳
وظایف و مسئولیت حکومت اسلامی
مبانی وحدت ملی در افغانستان
جهانی شدن پروسه طبیعی یا پروژه‌ی غربی
نقض حکم قاضی از منظر حقوق و فقه امامیه (چاپ شده در مجله تخصصی المصطفی)
فعالیت ها و تجربیات کاری؛

ریاست دانشکده فقه و حقوق (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
عضو شورای موسس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی
عضو شورای اهل حل و عقد مجاهدین
۲- کادر علمی دانشکده فقه و حقوق
دانشکدة فقه و حقوق تنها در کابل از ۹ عضو کادر علمی دایمی با سویه تحصیلی دکترا و ماستری بهره­ مند است (دانشکده فقه و حقوق در شعبة غزنی و جاغوری شورای علمی خاص خود را دارا هستند).

الف- خلاصه شناسه اعضای شورای علمی دایمی دانشکده فقه و حقوق عبارتند از:

۱- سید عبداللطیف سجادی: فارغ التحصیل خارج فقه و اصول و محصل دوره دکتری فقه و حقوق قضائی

۲- عبدالبصیر نبی زاده: ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

۳- عبدالعلی محمدی: دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – عنوان تزس دکتری “سازوکارهای حقوقی تأسیس دولت مدرن و موانع آن در افغانستان” – ماستر در رشته حقوق عمومی از مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

۴- عبدالکریم اسکندری: محصل دوره دکتری در دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق جزا و جرم شناسی – عنوان تزس دکتری “اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و افغانستان” – ماستر در رشته حقوق

۵- عزیزالله فصیحی: محصل دوره دکتری رشته حقوق جزا در دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۲- ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹ و لیسانس حقوق از مشهد

۶- علی احمد رضائی: محصل دوره دکتری در دانشگاه فردوسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و ماستر در رشته فقه و معارف اسلامی

۷- قاسم علی صداقت: محصل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته حقوق عمومی – عنوان تزس دکتری “نظارت اساسی در افغانستان و عراق” – ماستر در رشته حقوق عمومی

۸- محمدعیسی فهیمی: ماستر و لیسانس فقه و معارف اسلامی از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۷۶

۹- سید یعقوب عارفی: ماستر از رشته حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۸ و لیسانس معارف اسلامی و حقوق در سال ۱۳۸۴ از جامعه المصطفی العالمیه

ب- بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده فقه و حقوق عبارتند از:

۱- عبدالبصیر نبی زاده

موقف اداری: آمر تحقیقات علمی دانشگاه

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی:

آزادی بیان در فقه و حقوق
جایگاه احزاب سیاسی در اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان
مشارکت سیاسی در افغانستان چالش ها و راهکارها
جرایم یقه سفیدان
بررسی مصادیق عسر و حرج
جرایم سایبری و چالش های حقوقی

۲- عبدالعلی محمدی

رتبه علمی پوهندوی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – عنوان تزس دکتری “سازوکارهای حقوقی تأسیس دولت مدرن و موانع آن در افغانستان” – ماستر در رشته حقوق عمومی از مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

آثار علمی:

الف- کتب

درآمدی بر ساختارهای اداری حکومت اسلامی؛ ۱۳۸۵
حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۸۷
حقوق اداری افغانستان؛ نشر عرفان؛ ۱۳۹۰
ب- مقالات

بایسته های نظام قضائی افغانستان؛ ۱۳۸۴
آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۸۵
مکانیزم نظارت بر انتخابات در قوانین افغانستان؛ ۱۳۸۶
کنگره امریکا و شورای ملی افغانستان؛ ۱۳۸۶
مبانی نظری دموکراسی؛ ۱۳۸۸
سازوکار تأمین سلامت انتخابات؛
فعالیت ها و تجربیات کاری

مدیر عمومی ارشاد و دعوت در وزارت کار و امور اجتماعی؛ ۱۳۷۳-۱۳۷۲
عضو مسلکی ریاست معارف اسلامی رادیو و تلوزیون؛ ۱۳۷۳-۱۳۷۵
مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه شورای ملی؛ ۱۳۸۶-۱۳۸۷
مشاور حقوقی فعلی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۹۳

۳- عبدالکریم اسکندری

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری در دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق جزا و جرم شناسی – عنوان تزس دکتری “اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و افغانستان” – ماستر در رشته حقوق

آثار علمی:

الف) کتب

“موقعیت حقوقی زنان بزه دیده در فقه و حقوق”؛ موسسه امام خمینی؛ ۱۳۹۱
شخصیت حقوق زن؛ نشر معارف؛
حقوق خانوادگی زن؛ نشر معارف؛
ضمان اقارب در قتل عمد؛ قم؛ ۱۳۸۷
راهکارهای حمایت از بزه دیدگان؛ قم؛ ۱۳۸۸
تحلیل و بررسی حقوق زنان بزه دیده؛ قم؛ ۱۳۸۷
ب) مقالات:

حقوق اقلیت ها در نظام اسلامی؛ ۱۳۹۲
حق سکوت متهم در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی؛ ۱۳۹۲
حقوق اقلیت ها در نظام اسلامی؛ ۱۳۹۲
نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل، از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین الملل؛ ۱۳۹۲
مرتد کیست و فلسفه مجازات آن چیست؟؛ ۱۳۹۰
راهکارهای حمایت از قربانیان جرم در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی؛ ۱۳۸۹
تاثیر رسوم غلط بر حقوق زنان افغانستان و راهکارهای بیرون رفت آن؛ ۱۳۸۸
بررسی فقهی-حقوقی اعتبار اذن ولی در امر ازدواج؛ ۱۳۸۷

۴- عزیزالله فصیحی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری رشته حقوق جزا در دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۲- ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹ و لیسانس حقوق از مشهد

آثار علمی:

۵- علی احمد رضائی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری در دانشگاه فردوسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و ماستر در رشته فقه و معارف اسلامی

آثار علمی؛

مرجعیت علمی اهل بیت از نظر حنفیان؛ ۱۳۹۰
اهل بیت محور تقریب اسلامی؛ ۱۳۹۰
امام صادق و اخوت دینی؛ ۱۳۸۸
سیره و اندیشه تقریبی امام اعظم؛ ۱۳۸۶

۶- قاسم علی صداقت

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته حقوق عمومی – عنوان تزس دکتری “نظارت اساسی در افغانستان و عراق” – ماستر در رشته حقوق عمومی

آثار علمی:

الف) کتب:

– “راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان”؛ جامعه الصمطفی؛ ۱۳۸۸

– حقوق اساسی افغانستان؛ موسسه امام خمینی؛ ۱۳۹۱

ب) مقالات:

مرزبندی حوزه های انتخاباتی در افغانستان؛ ۱۳۹۳
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی؛ ۱۳۹۱
عوامل اقتصادی فساد اداری؛ ۱۳۸۹
شورای ملی و کارویژه های نظارت بر قدرت؛ ۱۳۸۸
بررسی پروسه انتخابات ریاست جمهوری؛ ۱۳۸۷
صلاحیت ها و کارویژه های مجلس سنای افغانستان؛ ۱۳۸۷

۷- محمدعیسی فهیمی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر و لیسانس فقه و معارف اسلامی از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۷۶

آثار علمی:

۸- سید یعقوب عارفی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت فقه

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر از رشته حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۸ و لیسانس معارف اسلامی و حقوق در سال ۱۳۸۴ از جامعه المصطفی العالمیه

آثار علمی:

الف) کتب

چندین اثر آماده ای چاب

ب) مقالات:

ضمان قهری
وکالت در حقوق افغانستان و ایران
شرایط صحت نکاح از منظر فقه اسلامی
نقش اکراه در معاملات از منظر فقه اسلامی
مرور زمان مدنی
۳- شناسه‌ی دانشکده فقه و حقوق
الف- تأسیس دانشکده فقه و حقوق

دانشکده فقه و حقوق، اولین دانشکده دانشگاه خاتم النبیین (ص) است که در سال ۱۳۸۶، به منظور تعلیم و تربیت شیفتگان و تشنگان بینش فقه اسلامی، و دانشِ حقوق انسانی تشکیل گردید و در حال حاضر صدها محصل اندیشمند و متعهد و جویای دانش و ارزش در این دانشکده در مقطع لیسانس و دوره ماستری مشغول به فراگیری علم فقه و حقوق می باشند. به راستی، آموزش حقوق در غیاب آگاهی فقهی، تحصیلِ گسسته از پایه می­نماید، اشخاصی می­توانند از ماده­های قانونی ادراک و استنباط درست و ارزنده داشته باشند که از مسایل فقهی بی­خبر نباشند. به همین جهت، این دانشکده، متون و قواعد فقهی را به اندازة نیاز در دروس اصلی و اختیاری حقوق گنجانده و عنوان «دانشکده فقه و حقوق» یافته است.

ب- اهداف دانشکده فقه و حقوق

هدف اصلی، «تعلیم و تربیت انسان­های عالم و عامل به آموزه­ها و احکام دینی، اخلاقی، فقهی و قانونی» است. انگیزه واقعی دانشگاه خاتم ­النبیین(ص) و دانشکده فقه و حقوق، فراهم­ سازی فضای «معنویت و معرفت» است، این دانشگاه و دانشکده، خود را تنها «مرکز علمی» نمی­ شمارد بلکه «مرکز دینی- اخلاقی» نیز می­داند؛ بنابراین، به «دانش» و «ارزش» نگاه و نگرش همسان دارد و می­کوشد پایگاه پاکیزه­‌ی معرفت ­اندوزی و معنویت ­آموزی محصلان باشد. البته، معرفت و مهارت دو بال یک پرواز خواهند بود. این­جاست که می­توان اشاره داشت:

۱- تعلیم معیاری و تخصصی

آگاهی‌­هایی پراکنده و حتی اطلاعات گسترده، هنگامی پایه و پرتو پیشرفت و پیراستگی قرار خواهند گرفت که در سایه ­سار «معیارمندی» و «دسته­‌بندی» قرار گیرند. انگیزه دانشکده فقه و حقوق، آشناسازی با فنون استنباط یعنی آموزش قاعده­ مند، فقه و حقوق است، تا محصلان در مسایل نوپیدا و پیچیده امروزی با استفاده از منطق حقوقی و شیوه برداشت فقهی از سرگردانی و سر درگمی رهایی یابند. تعلیم آکادمیک و تخصصی، انگیزه بایسته­ای است که هیچ نهاد علمی- دینی نمی­تواند را هدف نداند.

۲- تعلیم کاربردی (تقویت مهارت)

هر زمینه و رشته­‌ی علمی، بر سه پایه «آگاهی»، «آمادگی» و «ورزیدگی» استوار است؛ آگاهی­ها هر اندازه روشن و گسترده باشند، بدون «آمادگی لازم» نمی­تواند مسیر مطلوب و مترقی را بپیماید، برای همین، ماجرای «مهارت» مطرح می­شود. در رشته فقه و حقوق، افزون بر دانش، باید میان ماده‌­های قانونی و مسایل حقوقی گردش داشت و برای حل پرونده‌­های پیچیده، «آمادگی» یافت. هدف این دانشکده، تنها «آموزش نظری» نیست، بلکه مقصود مهارت آموزی و زمینه­‌سازی برای آمادگی عملی محصلان در زمینه­‌های قضا، وکالت و سایر مسایل حقوقی نیز می­باشد. در همین راستا، دانشکده، برنامه ­های فوق برنامه، مانند: برگزاری محکمه تمثیلی، مسابقه قانون خوانی بازدید از محاکم علنی، نشست های قاضیان نامبردار کشور را در دستور کار قرار داده و اجرایی ساخته است.

۳- تعلیم همراه تعهد

«تخصص» همسایه و همسرای «تعهد» است؛ یکی بدون دیگری در «پیمودن ره مقصود» درمانده و وامانده خواهد بود. «دانش» در پناه «ارزش»، روشنایی خواهد یافت و نورافشانی خواهد داشت. دانش­اندوزی همراه با دینداری، جامعه را قانون­مند می­سازد. هدف دانشکده فقه و حقوق زمینه­ سازی برای رشد تخصص حقوقی در فضای تعهد اخلاقی است.

پ- رشته ها و دوره ­های تحصیل

دروس رشته فقه و حقوق، فعلاً در دوره لیسانس و ماستری ارایه می­شود:

۱- دوره لیسانس

در مقطع لیسانس، دانشجویانِ پذیرفته­ شده در کانکور پذیرش، وظیفه دارند، دست­کم ۱۳۶ واحد درسی را در مدت هفت سمستر (سه و نیم­سال) بگذرانند. در صورت نیاز، تا ده واحد درسی اختیاری نیز به کریدیت­ های یادشده افزوده خواهد شد. هم­چنین دانشجوی این مقطع، موظف است که در سال پایانی تحصیل، «مونوگراف» را در موضوع بسیار جزیی، ضروری و کارآمد انتخاب نموده، با اشراف استاد راهنما، تدوین نموده و برای ارزیابی به دانشکده تحویل دهد؛ در صورتی­که دانشجو، نتواند در هفت سمستر، تحقیق پایانی را تکمیل کند، ترم هفتم اختصاص به نگارش مونوگراف خواهد یافت.

باید یادآور شد: درس­های مقطع لیسانس در دانشکده فقه و حقوق به نحوی تنظیم و ارایه می­شود که دانشجو، از نظر علمی توانایی می­یابد منصب قضا، وکالت و مشاورت حقوقی را عهده­دار گردد. این شیوه، دست­کم دو برجستگی دارد:

اولاً، دانشجویان، درس­های اصلی و اساسی حقوق را می­گذرانند، آگاهی عمومی نسبت به تمام رشته­ ها پیدا نموده و زمینه شغلی گسترده ­تر می­یابند(به سارنوالی یا وکالت و مشاورت حقوقی محدود نمی­شود)؛

ثانیاً، دانشجو، گزینه ­های بیش­تر و آسوده ­تر برای انتخاب رشته در دوره ماستری خواهد داشت.

۲- دوره ماستری

هویداست که دانشکده فقه و حقوق، با دو دوره برگزاری سرافرازانه­‌ی جشن فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس، بایستگی قانونی و شایستگی اخلاقی برگزاری دوره ماستری در رشتة حقوق را داراست: به همین جهت از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۲ به یاری آفریدگار با مجوز وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان، دوره ماستری رشته حقوق برگزار گردید. از میان انبوه متقاضیان، پس از آزمون و ارزیابی علمی، حدود هفتاد نفر در سه رشته پذیرفته شدند؛رشته‌هایی:

– رشتة حقوق عمومی.

– رشتة جزا و جرم ­شناسی.

– رشتة حقوق بین الملل.

مدت دوره ماستری دو سال است و در این دوره، دانشجویان ۳۵ واحد درسی را سپری خواهند کرد، از آن میان، شش واحد اختصاص به «پایان­ نامه» دارد.

اکنون، با تجربه‌ی جشنواره‌ی فراغت ماستری، دانشجویان از میان تعداد بسیاری از داو و طلبان در دو رشته‌ی مهم حقوق: «حقوق جزا و جرم‌شناسی» و «حقوق بین‌الملل» مورد آزمون دقیق قرار گرفته و تعداد معدودی (به میزان سقف تعیین‌شده از جانب وزارت تحصیلات عالی) پذیرش می‌شوند.

ت- دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل

۱- فارغ التحصیلان

دانشکدة فقه و حقوق بر خود می­بالد که توانسته است، سرافرازانه با گذراندن دو چهارسال تحصیلی، دو دوره محفل فراغت را نظاره­گر باشد. در مجموع تا کنون، تعدا پرشماری دانشجو، از این دانشکده، جامة آراستة فارغ التحصیلی را دریافت نموده­اند و بیش­تر آنان توفیق دست­یابی به شغل مناسب را یافته­اند و یا در دانشگاه خاتم­النبیین(ص)، مشغول ادامة تحصیل در مقطع ماستری شده­اند. به صورت دقیق، از میان ۲۳۰ دانشجوی شایسته­ی شرکت در جشن فراغت، تا کنون ۱۴۹ دانشجو (ذکور: ۹۸٫ اناث: ۵۱)، با سپری کردن مراحل نهایی اداری و امضای برگة فراغت، ریز نمرات­شان از سوی وزارت محترم تحصیلات مورد تأیید قرار گرفته است.

۲- بورسیه­ شدگان

دانشگاه خاتم النبیین(ص)، تاکنون توانسته است از میان دانشجویان فارغ التحصیلی دانشکده فقه و حقوق، حدود هفتاد دانشجو را بورسیه کامل خارج از کشور نماید. ۳۵ نفر از آنان بیش از یک­سال مشغول به تحصیل دروس دوره ماستری در رشته حقوق جزا و جرم­ شناسی و حقوق خصوصی هستند و سایر بورسیه­ شدگان نیز آماده اعزام می­باشند. البته، فرایند بورسیه به خارج از کشور، از برنامه­ های تداومی این دانشگاه است.

۳- دانشجویان مشغول به تحصیل

دانشکده فقه و حقوق، ۳۹۷ (اناث: ۸۱ و ذکور: ۳۱۶) نفر دانشجوی مشغول به تحصیل دارد،

سال اول: ۸۰ دانشجو. این هشتاد نفر از میان انبوه ثبت کنندگان برای شرکت کانکور ۱۳۹۲، با توجه به نمره کتبی و مصاحبه علمی برگزیده شده ­اند.

سال دوم: ۹۰ دانشجو(ذکور: ۷۳٫ اناث: ۱۷). گروهی هستند که با موقفیت مضامین درسی سال قبل را گذرانده ­اند و شایستگی ارتقا به سال دوم را یافته ­اند.

سال سوم: شرکت ­کنندگان سال سوم ۱۵۸ دانشجوی می­باشند که از امتحان ۸۰ واحد درسی سربلند برون آمده و لیاقت شرکت در دروس بالاتر را دارند.

سال چهارم: دانشجویان سال چهارم، در آستانة فراغت تحصیل قرار می­گیرند و باید نمره قبولی در حداقل ۱۳۶ واحد را داشته باشند، تا بتوانند در جشن فراعت شرکت کنند؛ در سمستر اول سال روان، ۴۸ نفر ذکور و ۲۱ نفر اناث، در مجموع ۶۹ دانشجوی این دانشکده، لیاقت دریافت جامه فارغ التحصیلی را دارند.

هم اکنون شماری بسیاری از دانشجویان مشغول به تحصیل رشته‌ی فقه و حقوق در این دانشکده هستند.

ث- دور نمای شغلی دانشجویان رشته فقه و حقوق

۱- فعالیت علمی

فارغ التحصیل دوره لیسانس و ماستری دانشکده فقه و حقوق توانایی می­یابد که به عنوان استاد و محقق مسایل علمی و حقوقی و کادرهای مسلکی مورد نیاز دولت و مراکز تحصیلات عالی و علمی جذب شود؛

۲- قضاوت

فارغ التحصیل لیسانس و ماستری این دانشکده می­تواند از طریق آزمون ستاژ قضایی ستره محکمه که سالانه یکبار برگزار می­گردد به عنوان قاضی متخصِّص و با تقوا وارد قوه قضاییه کشور شود.

۳- وکالت

فارغ التحصیل این دانشکده می­تواند جوازنامه وکالت دفاع را دریافت نماید و به عنوان وکیل حقوقی و مدافع در جامعه فعالیت نماید.

۴- مشاور حقوقی

متخصص فقه و حقوق این دانشکده با شایستگی کامل می­تواند به اشخاص حقیقی و حکمی عمومی و خصوصی در جامعه مشورت­های سازنده و ارزنده حقوقی و قانونی ارایه کند.

۵- قانونگذاری

دانش آموخته دانشکده فقه و حقوق این دانشگاه می­تواند به عنوان یابنده یا نگارنده قوانین و مقررات در شورای ملی و در سازمان و نهادهای دولتی خدمت دلسوزانه و صادقانه را بر طبق تخصص و تعهد خویش انجام دهد.

۶- فعالیت اداری و اجرای قانون

دانشجوی فارغ التحصیل حقوق می­تواند به عنوان مدیر ارشد اجرایی یا مقام اداری کشور در جامعه فعالیت نماید چون متخصص فقه و حقوق می باشد در نتیجه توان تطبیق و اجرای قانون را به خوبی دارا می باشد

ج- برنامه­ های تقویتی

این دانشکده به منظور نشاط علمی و ثمره عملی دروه های آموزشی دانشجویان، همواره اقدامات ذیل را در دستور کار دارد:

۱- برگزاری محکمه تمثیلی در حضور هیأت قضایی از میان قاضیان کشور( نقد و بررسی جلسات محکمة تمثیلی، توسط قاضیان محکمه؛

۲- برگزاری نسشت های تخصُّصی حقوقی به صورت عموم برای همه دانشجویان عزیز رشته فقه و حقوق.

۳- برگزاری مسابقات آشنایی با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان.

۴- اشتراک دادن دانشجویان به جلسات محاکم رسمی به منظور تماشای نحوه دادرسی و محاکمه.

۵- دعوت قضات و سارنوال­ها و پزشکان طب عدلی به منظور تدریس یا سخنرانی برای دانشجویان عزیز این دانشکده .

دانشکده قابلگی

ماموریت دانشکده قابلگی:

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، انجام پژوهشهای علمی، ارائه خدمات متناسب با نیازهای صحی و استندردهای جهانی در جهت ارتقاء صحت زنان، مادر و طفل.

 

چشم انداز دانشکده قابلگی:

دانشکده قابلگی قصد دارد با تربیت نیروهای متخصص در ارتقاء صحت زنان، مادر و طفل و پژوهش های کاربردی در منطقه پیشتاز باشد.

۱- ریاست دانشکده قابلگی

نساء محمدی 

موقف اداری : سرپرست دانشکده قابلگی

پیشینه تحصیلی

 • دکترای قابلگی گرایش صحت باروری

فعالیت های علمی

 

۲- معرفی دانشکده

مقدمه: زنان در سنین مختلف به فرد ماهر دیگری که معمولاًیک زن است وابسته اند ، تا در طول ولادت همراهشان باشد ، و قابله که ( معنی اصلی به عنوان همراه زن می باشد ). قابله ها مهارت هایی دارند که می توان آن را ترکیبی از علم و هنر دانست ، آنان بهترین همراه برای زنان هستند .

تعریف قابله: به فردی گفته می شود که تحصیلات قابلگی را در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد برابر مقررات آموزشی به پایان رسانیده است و موفق به اخذ مجوز رسمی شده است.

هدف: تولد یک نوزاد بزرگترین معجزه خلقت ، با شکوه ترین و بحرانی ترین لحظه از زندگی و قدیمی ترین تجربه بشری است . از قدیمی ترین مشاغل هم، قابلگی می باشد، زیرا از زمان قدیم عده ای از زنان بودند که به دلیل تجربه بسیار و اطلاع از دواهای گیاهی و تأثیرات آن ها به زنان دیگر کمک می کردند، تا ولادت آسان تر و ایمن تر داشته باشند . قابلگی دانشی است که بر مشاهده ، آموزش ، پیشگیری ، تحقیق و تشخیص و درمان استوار شده است . قابله نقش های گسترده ای شامل نقش مشاوره دهی ، آموزشی ، مراقبتی ،حمایتی ، درمان گری و تحقیقاتی دارد. قابله مشاور پیش، بعد و هنگام ازدواج _آموزش نحوه تنظیم خانواده ( Family planning) ، مراقبت در دوران حاملگی ، ولادت نرمال و مراقبت صحی مادر و کودک و آموزش به دختران در زمینه صحت دوران بلوغ و بعد از آن می پردازد. وظایف رشته قابلگی از دوران قبل از حاملگی شروع می شود و تا پس از ولادت و ۴سال بعد از تولد کودک ادامه دارد.

دوره لیسانس قابلگی در دانشگاه خاتم النبیین (ص): در راستای بهبود وضعیت صحت زنان، خصوصاً زنان حامله و مراقبت هر چه بهتر به مادران کشور عزیزمان دانشگاه خاتم النبیین (ص) نیز اقدام به تأسیس دوره قابلگی در مقطع لیسانس در سال ۱۳۹۱ نمود که در حال حاضر به تعداد ۶۷۰ دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل می باشد. محصلین این رشته عشق، علاقه، صبر و حوصله بسیار بالا دارند. یک قابله باید بسیار نکته سنج باشد، زیرا بسیاری از مسائل کوچک در ولادت و دوران حاملگی خود را نشان می دهند که عدم توجه به آن باعث مشکلات جبران ناپذیر برای مادر یا کودک می شود. دانشکده قابلگی دانشگاه خاتم النبیین (ص) از سال ۱۳۹۱ شروع به آغاز فعالیت نموده است که تاکنون تعداد ۵۶ دانشجو را به جامعه صحت کشور هدیه کرده است. دانشکده قابلگی با استفاده از اساتید مجرب و رفرنس های معتبر و اهمیت دادن به بعد آموزش مفهومی و برتر مورد توجه بسیاری از جوانان آرزومند خدمت برای جامعه صحت کشور قرار گرفته است. این دانشکده به جدیت برنامه های آموزشی را دنبال خواهد کرد.

 • فرستادن محصلین در دوره استاژ به کشورهای همسایه (ایران، هند)
 • فرستادن محصلین در دوره استاژ به شفاخانه ها
 • تطبیق کریکولوم درسی بر طبق رفرنس های معتبر

مهارت قابلگی: دانشکده قابلگی پوهنتون خاتم النبیین قابله ها را به منظور ارائه خدمات ذیل که به مثابه مهارت های قابلگی میباشند، تربیت مینماید:

 • ۱. گرفتن تاریخچه و انجام معاینات فیزیکی کامل به همراه مانورهای لئوپل ( سمع صدای قلب جنین و تعیین سن حاملگی)
 • ۲. مشاوره و آموزش رویارویی با مشکلات و بیماری های دوران حاملگی از جمله اختلالات جسمی و روحی مادر و اختلالات جنتیکی جنین.
 • ۳. تجویز دواهای مجاز
 • ۴. تصمیم گیری و دستور پذیرش و تشکیل دوسیه مطابق فورم مربوطه در شفاخانه ها
 • ۵. درخواست روش های پاراکلینیکی (سونوگرافی، رادیولوژی، NST، معاینات لابراتواری)
 • ۶. تکمیل دوسیه مادر و نوزادو صدور گواهی ولادت و اجازه انتقال مادر به بخش کنترل
 • ۷. مشاوره و آموزش در خصوص استفاده از روش های مختلف پیشگیری حاملگی با زوجین
 • ۸. آموزش و مشاوره در مورد بلوغ نوجوانان و مسائل و مشکلات آن
 • ۹. آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آمادگی برای حاملگی
 • ۱۰. آموزش در مورد واکسیناسیون مادر، نوزاد، شیرخوار و کودک زیر شش سال
 • ۱۱. آموزش در مورد هرگونه مشکلات رشد کودک
 • ۱۲. مشاوره و آموزش در خصوص بیماری های مقاربتی ایدز ، هپاتیت، سرطان ها و ناباروری زوجین
 • ۱۳. تطبیق IUD و خارج کردن آن
 • ۱۴. برنامه ریزی، نظارت و آموزش سایر پرسونل تیم صحی در صورت نیاز
 • ۱۵. انجام پژوهش و شرکت در طرح های ملی_تحقیقاتی

فرصت های شغلی قابله ها(پس از اتمام دوره تحصیلی میتوانند در عرصه های ذیل فعالیت نمایند):

 • ۱. بعنوان مدیر در واردهای مختلف شفاخانه ها
 • ۲. کار در کلینیک ها
 • ۳. کار در شفاخانه ها
 • ۴. کار در وزارت صحت عامه به حیث کارشناس
 • ۵. کار به حیث مشاور تنظیم خانواده (family planning)
 • ۶. ارائه خدمات قابلگی در منازل
 • ۷. آموزش و مشاوره برای رویارویی با مسائل جنسی بلوغ نوجوانان در مکاتب
 • ۸. آموزش و مشاوره در مورد حفظ صحت و مشکلات و اختلالات یائسگی

دانشکده کامپیوترساینس

ماموریت دانشکده کمپیوترساینس:

ارايه خدمات علمي و آموزشي با کيفيت و همگام با پيشرفت تکنالوژي، در راستاي بالابردن مهارتهاي حرفه‌ي، مديريتي، کارآفريني و پژوهشي به هدف تربيت نيروي متعهد و متخصص در حوزه علوم کامپيوتر

چشم انداز دانشکده کامپیوترساینس:

کسب جايگاه برتر در سطح ملي و منطقه اي از طريق فراهم سازي خدمات آموزشي و پژوهشي موثر و کارآمد در حوزه علوم کامپيوتر